FORTYs generalforsamling 2023 og en cricketkamp

Dagsorden for FORTYs generalforsamling lørdag 16. september 2023 kl. 10:30 i Fredericia Cricketklubs klubhus

EFTER GENERALFORSAMLINGEN VIL DER BLIVE SPILLET EN 30-OVERSKAMP MELLEM ET VEST- OG ET ØST HOLD FRA KL. 13. HVIS MAN ØNSKER AT DELTAGE I KAMPEN KAN MAN KONTAKTE IAN MOORE (ØSTHOLDET) ELLER LARS HEDEGAARD/BIRGITTE ØSTERGAARD (VESTHOLDET)

Dagsorden iht. Fortys vedtægter – https://www.forty.dk/ – se under vedtægter

  1. Valg af dirigent
  • Præsidentens beretning, herunder bl.a.
  • – Turnering Øst 2023
  • – Firkantturneringen i Utrecht
  • – Forberedelse af vores værtskab for firkantturneringen i uge 29, 2024
  •  

3) Fremlæggelse af revideret regnskab og fastsættelse af kontingent.

4) Indkomne forslag. Evt. forlag skal fremsendes til formand Ole Helmersen (oh.msc@cbs.dk)      senest den 8. september.

5) Valg af bestyrelse m.m. i henhold til § 6. På valg i henhold til vedtægterne er:

– Ole Helmersen (formand)

– Birgitte Østergaard (kasserer)

– Ole Mortensen

6) Valg af bilagskontrollant og bilagskontrollantsuppleant.

– På valg hhv. Peter Ulrich og Peter Mortensen

7) Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Ole Helmersen