Kontingent

Det koster 300 kr. om året i kontingent.

Du skal sende kontingentet til

Dansk XL Cricket Club

BANK:
Reg. nr. 2440 Kontonr. 5980002642

(Girokontoen er blevet lukket)

Send pengene via NetBank eller gå i banken og lad dem gøre det.

Såfremt du ønsker at støtte “Forty” som familiemedlem el.lign. kan du indbetale 200kr. pr. år